CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectrum Superposition Based Chromatic Dispersion Estimation for Digital Coherent Receivers

Yao Shuchang ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Fu Songnian ; Jianqiang Li ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shum Perry ; Liu Deming
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. P.3.17. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose and experimentally demonstrate a fast blind CD estimation method based on signal spectrum superposition. With only 4096 samples, a maximum estimation error of 0.25% of the accumulated CD for 7 x 112 Gbps DP-QPSK WDM signal is verified.


Article number 6964127Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-11. Senast ändrad 2014-12-23.
CPL Pubid: 207899

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur