CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and characterization of graphene-enhanced thermal conductive adhesives

Marcello Casa ; Nan Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Huang Shirong ; Li-Lei Ye (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ciambelli Paolo ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
the 15ht International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT 2014) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-12-11. Senast ändrad 2015-01-05.
CPL Pubid: 207895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur