CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What's Next

Yves Robert ; Viktor Prasanna ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
(2014)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-10.
CPL Pubid: 207884