CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective Resource Management Towards Efficient Computing

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition (DATE), Dresden, GERMANY, MAR 24-28, 2014 (1530-1591). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-10. Senast ändrad 2015-06-30.
CPL Pubid: 207880