CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GNSS för globala jordobservationer

Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; R Jongman ; J. Wickert ; M. Mantovani
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 32 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Detta häfte har producerats av Gfg2-projektet, en treårig koordineringsaktivitet finansierad av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram inom dess miljötema. Projektets uppgift är att belysa värdet av jordobservationer med hjälp av globala navigationssystem (GNSS = Global Navigational Satellite Systems) för Global Environmental Earth Observation (GEEO) och Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).


Editor: Ingela Roos, Zacco, Gothenburg, Sweden Tryckt version (på papper) kan erhållas från någon av författarna på Rymd- och geovetenskap.Denna post skapades 2014-12-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 207874

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur