CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct images of semi-meromorphic currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]

We introduce a calculus for direct images of semi-meromorphic currents. We also provide results on the behaviour of these currents under the action of holomorphic differential operators and interior multiplication by holomorphic vector fields.Denna post skapades 2014-12-10. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 207860

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur