CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of different tyre simulation methods and effects on passenger car aerodynamics

Teddy Hobeika (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Simone Sebben (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
International Vehicle Aerodynamics Conference p. 187-195. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-10. Senast ändrad 2014-12-10.
CPL Pubid: 207857