CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Rims and Tyres on the Aerodynamic Resistance of Passenger Vehicles

Teddy Hobeika (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Alexey Vdovin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
11th Conference Aerodynamik Kraftfahrzeug (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-10.
CPL Pubid: 207855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)