CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated and Configurable Product and Manufacturing Models

Anders Claesson ; Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proc. 9th International Design Conference, May 15-18, 2006, Dubrovnik, Croatia (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 20785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur