CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMA-Based CD and DGD Estimation in Presence of Experimental Higher Order PMD

Daniel Zakrisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. P.3.16. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We evaluate 3 methods for CD estimation using CMA filter tap coefficients. The performance of these methods are evaluated with respect to their accuracy and range. We also experimentally evaluate the CD estimation performance in presence of higher order PMD.


Article number 6964125Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-09. Senast ändrad 2014-12-23.
CPL Pubid: 207758

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur