CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transformative learning and leadership for a sustainable future

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Corcoran, P. B. and B. P. Hollingshead (Eds.). Intergenerational Learning and Transformative Leadership for Sustainable Futures. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2014. p. 431. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: transformative leadership learning challenge lab Chalmers sustainabilityDenna post skapades 2014-12-09.
CPL Pubid: 207752

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan teknik

Chalmers infrastruktur