CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HB-EGF affects astrocyte morphology, proliferation, differentiation and the expression of intermediate filament proteins

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Journal of Neurochemistry (0022-3042). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 207732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Cellbiologi

Chalmers infrastruktur