CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Färg och ljus i rum

Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Vårdmiljöns betydelse, Redaktör Helle Wijk p. 145-160. (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: vårdmiljö, ljus, färg, rumsupplevelse
Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-08. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 207667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur