CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutrapport Sendsmart

Maria Lindholm ; Sönke Behrends (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport ; Mistra Urban Futures) ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Fredrik Cederstav ; Sara Ranäng ; Anna Rendahl ; Anette Thorén ; Christoffer Widegren
Göteborg : Lindholmen Science Park AB/Closer, 2014. - 33 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: hållbara godstransporter, bygg- och anläggningstransporter, avfallstransporter, elektrifierade transporter, buller, logistikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-08. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 207656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Transportteknik och logistik
Miljöanalys och bygginformationsteknik

Chalmers infrastruktur