CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Färg, ljus och rumslig dynamik

Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Färg & Ljus för människan i rummet p. 201-219. (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: färg, ljus, rum, rumsupplevelse,


Redaktörer: Karin Fridell Anter & Ulf Klarén.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-08. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 207651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Husbyggnad
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur