CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activities and the Organising of Industrial Networks

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In proceedings of the 2nd IMP Journal Seminar, Gothenburg, May 18-20. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-05-23. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 20765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur