CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

When Smart Cities meet Big Data

Vincenzo Gulisano (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
ERCIM news n. 98 (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2014-12-08. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 207628