CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of Phase Space Holes and Clumps Reply

M. K. Lilley ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 113 (2014), 17, p. Art. no. 179502.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2014-12-08. Senast ändrad 2014-12-08.
CPL Pubid: 207625

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur