CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling the activated sludge flocculation process combining laser light diffraction particle sizing and population balance modelling (PBM)

Britt-Marie Wilén (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik)
Water Science and Technology Vol. 45 (2001), 6, p. 41-49.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Activated sludge flocculation, floc size distribution, laser light diffraction, population balance modellingDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 2076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur