CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is the impact of integrating language and content in higher education (ICLHE) ?

Marie Paretti ; Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Book of abstracts, Writing Reserch Across Borders (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: ICL, academic literacyDenna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 207550

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Lärande
Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur