CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mikroalgers biokemi

Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Workshop om odling av mikroalger, Bucefalos project, 4 December, Trelleborg (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi
Mikrobiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur