CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioprospecting for novel laminarases in marine microorganisms

Joakim Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Jenny Veide Vilg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Life Science Engineering Area of Advance meeting, May 5, Göteborg (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Mikrobiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur