CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pilot plant microalgae farming on waste resources from a Swedish pulp and paper mill

Mathias Bark ; Susanne Ekendahl ; Johan Engelbrektsson ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Niklas Strömberg
Young Algaeneers Symposium, 3-5th of April, Montpellier and Narbonne, France (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur