CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algal Biotechnology and Life-Cycle assessment within the BioBuF-project

Anna Ekman ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Bioeconomy development in Sweden, April 3, Göteborg (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Systemteknik
Annan naturresursteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur