CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafarm at Chalmers University of Technology

Jenny Veide Vilg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Bioeconomy development in Sweden (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur