CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktion2030 Expertområde 1: Hållbar och resurseffektiv produktion: Vision, state-of-the-art och utmaningar för expertområdet

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Danfang Chen
2014.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-05.
CPL Pubid: 207462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur