CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

One parameter regularizations of products of residue currents

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alain Yger
2013. - 8 s.
[Rapport]

We show that Coleff-Herrera type products of residue currents can be defined by analytic continuation of natural functions depending on one complex variable.Denna post skapades 2014-12-04. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 207367

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur