CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Various approaches to products of residue currents

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Functional Analysis (0022-1236). Vol. 264 (2013), 1, p. 118-138.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe various approaches to Coleff-Herrera products of residue currents Rj (of Cauchy-Fantappiè-Leray type) associated to holomorphic mappings fj. More precisely, we study to which extent (exterior) products of natural regularizations of the individual currents Rj yield regularizations of the corresponding Coleff-Herrera products. Our results hold globally on an arbitrary pure-dimensional complex space.Denna post skapades 2014-12-04. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 207352

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur