CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regularizations of residue currents

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Jan-Erik Björk
Journal für die Reine und Angewandte Mathematik (0075-4102). Vol. 649 (2010), p. 33-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Under assumptions about complete intersection, we prove that Coleff-Herrera type currents satisfy a robust calculus in the sense that natural regularizations of such currents can be multiplied to yield regularizations of the Coleff-Herrera product of the currents.Denna post skapades 2014-12-04. Senast ändrad 2014-12-04.
CPL Pubid: 207345

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys
Geometri

Chalmers infrastruktur