CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereo-PIV Study of Oil Flow Inside a Model Gearbox

Erwin Hartono (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Alexandr Pavlenko (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
17th Lisbon International Symposium On Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics p. 8. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Lubrication, Stereo-PIV, Oil flow, GearboxDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 207294

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur