CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matematisk Statistik

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Del 2 p. 9-14. (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Den matematiska statistikens historia i Göteborg skisseras.

Nyckelord: matematisk statistikDenna post skapades 2014-12-03. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 207291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Vetenskapshistoria

Chalmers infrastruktur