CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillväxt eller utdöende - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Årsbok 2013 (0436-113X). p. 75-85. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Utdöende, tillväxt och stabilisering av populationer diskuteras.

Nyckelord: populationsdynamik, demografi, förgreningsprocesserDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-03. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 207288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik
Evolutionsbiologi

Chalmers infrastruktur