CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theme issue on sustainable freight transport

editorial

A.C. McKinnon ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; C. Rizet
Research in Transportation Business and Management (2210-5395). Vol. 12 (2014), p. 1-2.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: freight transport, sustainability
Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 207183

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur