CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-Haul (3465 km) Transmission of a 10 GBd QPSK Signal with Low Noise Phase-Sensitive In-Line Amplification

Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Paper PD.2.2. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We report the first use of low noise in-line phase-sensitive amplifiers in a long-haul circulating loop experiment. A reach extension of 200% compared to using EDFAs is observed with a 10 GBd QPSK signal.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-03. Senast ändrad 2014-12-23.
CPL Pubid: 207171

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical Transmission Systems Based on Phase-Sensitive Amplifiers