CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tail generating functions for Markov branching processes

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-12-03. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 207165

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur