CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

When will cars drive themselves?

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Ingenia (1472-9768). 61, p. 10-17. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

There are many claims made about the progress of autonomous vehicles and their imminent arrival on UK roads. Professor Tim Gordon, Head of Engineering at the University of Lincoln, and Mathias Lidberg, Associate Professor at Chalmers University of Technology, look behind the headline hype to see what progress has been made and how measures already implemented have increased automation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-03.
CPL Pubid: 207164

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur