CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A plea for stochastic population dynamics.

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Mathematical Biology (0303-6812). Vol. 60 (2010), p. 761-764.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-02. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 207137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik
Ekologi

Chalmers infrastruktur