CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extinction, persistence, and evolution.

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
The Mathematics of Darwin's Legacy. (F. Chalub and J. F. Rodrigues, eds.), 91-104. Birkhauser, Basel (2011) p. 91-104. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-02. Senast ändrad 2015-01-23.
CPL Pubid: 207131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik
Ekologi

Chalmers infrastruktur