CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel process strategies lead towards efficient bioethanol production at high solid loadings

Rakesh Koppram (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Ruifei Wang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Bioeconomy development in Sweden (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 207130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Industriell bioteknik
Bioenergi

Chalmers infrastruktur