CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future spaceborne ocean missions using high sensitivity multiple-beam radiometers

N. Skou ; S.S. Søbjarg ; S.S. Kristensen ; C. Cappellin ; K. Pontoppidan ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; A. Ihle ; K.V.T. Klooster
Joint 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2014 and the 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, CSRS 2014; Quebec Convention CentreQuebec City; Canada; 13 July 2014 through 18 July 2014 p. 2546-2549. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Design considerations concerning a scanning as well as a push-broom microwave radiometer system are presented. Strict requirements to spatial and radiometric resolution leads to a multiple-beam scanner achieving good sensitivity through integration over many beams, or to a push-broom system where sensitivity is not a problem. Strict requirements to land contamination leads to a dense feed array system. Resource demands, especially power, are important issues, and first estimates are presented.

Nyckelord: microwave, ocean, radiometer


Article number 6946992Denna post skapades 2014-12-02.
CPL Pubid: 207101

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur