CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct observation of hydrogen and deuterium in oxide grain boundaries in corroded Zirconium alloys

Gustav Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; A K Yatim ; H Nordin ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
Corrosion Science (0010-938X). Vol. 90 (2015), p. 1-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Atom probe tomography has been used to the study the distribution of hydrogen and deuterium in the oxide scale of two common zirconium alloys after autoclave testing in H2O and D2O, respectively. Comparison between hydrogen and deuterium in the mass spectra allows for separation of hydrogen as a corrosion product from adsorbed H2 gas from the vacuum chamber. Enrichment of hydrogen and deuterium, as OH+ and OD+, was observed in grain boundaries. The grain boundaries were identified through segregation of iron. This lends experimental support to existing theories for the mechanism of hydrogen pick-up in zirconium alloys.

Nyckelord: Atom probe, Hydrogen pick-up, Zirconium alloys, Corrosion, Grain boundaries, DeuteriumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-02. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 207089

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Korrosionsteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Atomic Scale Degradation of Zirconium Alloys for Nuclear Applications