CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convexity on the space of Kähler metrics

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Ann Fac Sci Toulouse Vol. 22 (6) (2013), 4, p. 713-746.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 207059

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur