CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Sensitive Amplification and Regeneration of Dual-Polarization BPSK without Polarization Diversity

Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Fabrizio Chiarello ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2014 European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6964045. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We analyze the performance of a degenerate vector PSA-based receiver and compare to an EDFA-based receiver, achieving an about 1 dB sensitivity improvement. We also assess the phase regeneration provided by the vector PSA when the signal phase is degraded.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-01. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 207016

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)