CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftboken - Luftrörelser och täthet i byggnader

Claes Bankvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Lund : Studentlitteratur, 2013. ISBN: 978-91-44-08500-5.- 173 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-01. Senast ändrad 2014-12-02.
CPL Pubid: 206995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur