CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing truck tyres

How to improve the realism of simulation-based optimization through physical constraints

Peter Lindroth ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Zuzana Sabartova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Orbit medlemsblad for Dansk Selskab for Operationsanalyse og Svenska OperationsAnalysFöreningen (1601-8893). 23, p. 12-14. (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-01. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 206956

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur