CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Damping on Large Signal VCSEL Dynamics

Emanuel P. Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
24th IEEE International Semiconductor Laser Conference (ISLC), 7-10 Sept. 2014 (0899-9406). p. 78-79 . (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The dependence of large signal VCSEL dynamics on damping is studied through time-domain measurements of turn-on transients and timing jitter for VCSELs having K-factors from 0.1 to 0.4 ns.

Nyckelord: Damping, high-speed modulation, large signal modulation, photon lifetime, relaxation oscillation, semiconductor lasers, vertical cavity surface-emitting laser (VCSEL)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-01. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 206909

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)