CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between Coherent Superposition in DSP and PSA for Mitigation of Nonlinearities in a Single-span Link

Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6964015. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

An experimental comparison is made between nonlinearity mitigation through coherent superposition optically in a phase-sensitive amplifier and electrically in DSP. The improved nonlinear tolerance is quantified in terms of EVM with high received power and sensitivity with high launch power.

Nyckelord: fiber optic communicationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-01. Senast ändrad 2014-12-23.
CPL Pubid: 206902

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mitigation of nonlinear fiber distortion using phase conjugation


 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)