CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E-business in Logistics Using a Framework from ERP Implementation Theory

Pehr-Ola Persson (Institutionen för transportteknik)
Produktionslogistik 2003 : effektivt flöde från leverantör till kund : artiklar från PLAN:s forsknings- och tillämpningskonferens i Luleå 28-29 augusti 2003 / redigerade av Anders Segerstedt och Torbjörn Wiberg (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur