CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can demand response mitigate the impact of intermittent supply?

Emil Nyholm (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; David Steen (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Systems Perspectives on Renewable Power 2014 p. 108-118. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: Demand response, Demand side management, Renewable energy, Intermittent, Energy systemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-28. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 206861

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energisystem

Chalmers infrastruktur