CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design in an IT-perspective

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Mike Connell (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 11 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 20684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur